Handelsbetingelser

(Gældende fra 13. juni 2014)

Generelle oplysninger

Sabrina Friedrichsen

Proctor Gallagher konsulent & Coach

Contact@sabrinafriedrichsen.com

+4529803382

Snogekær 25 A, 3630 Jægerspris

Betaling

Foregår via bankoverførsel, eller via online forløb igennem Simplero.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos SabrinaFriedrichsen og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren Sabrina Friedrichsen har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på sabrinafriedrichsen.com er Sabrina Friedrichsen

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

(Indsæt hvis I opbevarer kundeoplysningerne krypteret, skal det skrives og forklares, hvordan de er krypteret. Det samme gælder for næste punkt, nemlig transmissionen af kundeoplysningerne.)

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til sabrinafriedrichsen.com videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

OBS! Hvis I har en aftale med eksempelvis et anmeldelsessite vil det betegnes som, at der videregives oplysninger til tredjemand. Det skal I oplyse om her og angive, hvem I videregiver oplysningerne til.

Som registreret hos Sabrina Friedrichsen har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Sabrina Friedrichsen via e-mail Coach@sabrinafriedrichsen.com

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Sabrina Friedrichsen. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.